« wstecz

System lojalnościowy Lojalka

System Lojalnościowy „Lojalka”

„Lojalka” to kompletny system lojalnościowy dla małych i średnich firm dowolnej branży, których głównym
celem będzie wyróżnienie i wynagrodzenie lojalnych klientów. Ogólna idea działania jest następująca:
klienci gromadzą punkty za dokonane zakupy i mogą zamienić te punkty na nagrody lub rabaty. Taki jest
rdzeń systemu „Lojalka”. Szczegółowa funkcjonalność jest dopasowana do wymagań i specyfiki konkretnej
branży, produktów i sposobu dystrybucji. Oferujemy również wykonanie dedykowanego, kompleksowego
systemu lojalnościowego dopasowanego optymalnie do potrzeb konkretnego klienta. Firma CardCo
zajmuje się projektowaniem dowolnych systemów lojalnościowych funkcjonujących w oparciu o karty
stałego klienta.

Podstawowy system lojalnościowy zawiera następujące parametry:

 • Karty stałego klienta (identyfikator klienta) - kartą stałego klienta może być karta magnetyczna, karta z kodem kreskowym

oraz karta elektroniczna zbliżeniowa lub stykowa, karta plastikowa z numerem;

 • Naliczanie punktów umożliwia aplikacja lojalnościowa działająca na komputerowym stanowisku kasowym,

punkty mogą być naliczane ze względu na następujące warunki spełniane przez klienta np.: zakup towarów na
określoną kwotę, zakup produktu premiowanego;

 •  Gromadzenie danych o transakcjach klienta - system zapamiętuje wszystkie transakcje realizowane przez klientów

objętych programem lojalnościowym. Rejestracją objęte są zarówno transakcje sprzedaży, jak również transakcje
związane z programem lojalnościowym,

 •  Rozpoznawanie statusu karty w zależności od stopnia komplikacji obsługiwanego programu lojalnościowego, z każdą

z kart powiązać można czas jej ważności oraz status. W efekcie możliwa jest realizacja scenariuszy blokowania kart,
zgłaszania kradzieży karty itp.,

 •  Przeliczanie transakcji sprzedaży na punkty - dla każdej rejestrowanej transakcji sprzedaży wyznaczana jest jej

równowartość w punktach. System umożliwia realizację bardzo szerokiej gamy reguł realizujących to przeliczenie.
Reguły te mogą brać pod uwagę bardzo wiele czynników a wśród najważniejszych z nich wymienić należy: datę i czas
realizacji transakcji, typ karty, lokalizację placówki, kwotę transakcji oraz asortyment transakcji;

 • Nagradzanie klienta - system jest elastyczny pod względem mechanizmów nagradzania lojalnego klienta. W zależności

od wymagań odbiorcy, możliwa jest zamiana punktów na nagrody rzeczowe;

 • Rezerwacja nagród - system udostępnia mechanizmy rezerwowania nagród,
 •  Udzielanie rabatów - istnieje możliwość realizacji programów, w których nagrodą za lojalność klienta jest udzielony mu

rabat, taka forma nagradzania nie jest powiązana z konsumpcją punktów z konta klienta. System umożliwia definiowane
szerokiej gamy reguł wyznaczających wartość udzielonego rabatu;

 • Przydzielanie punktów poza transakcją sprzedaży - system umożliwia przydzielanie punktów klientowi poza transakcją

sprzedaży z okazji specjalnych akcji marketingowych;

 • Informowanie klienta o stanie konta system udostępnia klientowi możliwość sprawdzania stanu swojego konta poza

transakcją sprzedaży. W przypadku, gdy realizowany program lojalnościowy wspiera rabaty powiązane z kontem, klient
będzie również informowany o swoim aktualnym poziomie rabatu. Poza tym, w zależności od architektury systemu,
istnieje możliwość informowania klienta o stanie jego konta po każdej zrealizowanej transakcji.


Możliwości techniczne sytemu:

 • Karty magnetyczne,karty z kodem kreskowym, karty elektroniczne zbliżeniowe lub stykowe, karty plastikowe z numerem;
 • Czytnik kart chipowych, zbliżeniowych, magnetycznych, czytniki kodów kreskowych, terminale;
 • Architektóra programu lokalna lub rozproszona;
 • Transmisja danych z czytników przez TCP/IP, RS485, RS232, USB, Ps2 Wi-Fi;

W ramach systemów lojalnościowych CardCo zapewnia:

 • Stworzenie nowych lub dostosowanie istniejących systemów umożliwiających obsługę transakcji lojalnościowych;
 • Dostarczenie i instalacja komputerowych systemów lojalnościowych;
 • Szkolenie pracowników upoważnionych do obsługi systemu;
 • Elektroniczne przetwarzanie danych, generowanie i przesyłanie ustalonych raportów na temat transakcji lojalnościowych;
 • Dostęp do dedykowanej strony internetowej umożliwiającej pozyskanie informacji o aktualnej ilości punktów;
 • Dostarczanie kart stałego klienta;
 • Pomoc techniczną i interwencje serwisowe.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu lojalnościowego:

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klienta,
 • Wzrost obrotu i zysku firmy,
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat koszyka zakupów klienta,
 • Związanie najlepszych klientów z firmą,
 • Precyzyjne stosowanie akcji promocyjnych,
 • Uzyskanie gwarancji ponawiania zakupów,


Wymagania systemowe (minimalne):

 • Procesor: Pentium IV 1.8 Ghz;
 • Pamięć: RAM 512 MB;
 • System operacyjny: Windows XP/2000/Vista 7;
 • Wolne miejsce na dysku: 50MB (bez serwera SQL);
 • Microsoft SQL Server 2005 Express.

NEWS

:: Polityka Prywatności CARDCO Sp. z o.o.,

Klauzula informacyjna.

:: Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu

Złoty Medal, Certyfikat oraz tytuł członka Akademii Polskiego Sukcesu za ponad 20-letnią popularyzację elektronicznych kart plastikowych oraz wdrażanie Biometrycznych Systemów Bezpieczeństwa i Kontroli Dostępu dla Prezesa firmy CARDCO – Marka Galewskiego. Zespół firmy CARDCO składa serdeczne gratulacje.

:: Fotorelacja z Gali Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu

Gala Polskiego Klubu Biznesu i Akademii Polskiego Sukcesu

:: Bizon Biznesu

W niedzielę 14.XII.2014r jako członek Klubu Integracji Europejskiej zostaliśmy zaproszeni na przedświąteczne spotkanie do Restauracji Krasnodwór. W nastrój zbliżających się świąt wprowadziła nas Larysa Tsoy, uczestniczka programu X-Factor, nazywana polską Tiną Turner. Laurą Łącz, która poprowadziła uroczysty wieczór, skutecznie zachęcała nas do wspólnego śpiewania kolęd. Zanim to jednak nastąpiło w oficjalnej części spotkania wręczona została naszej firmie Złota Statuetka „Bizon Biznesu 2014” za długoletnią działalność gospodarczą i 10-cio letnią przynależność do Klubu Integracji Europejskiej

:: Akademia Polskiego Sukcesu

Ponad 220 brązowych, srebrnych i złotych medali przyznała Akademia Polskiego Sukcesu tym, którzy osiągnęli sukces w biznesie, nauce, kulturze i sporcie, potwierdzając, że Polaków stać na sukces w każdej dziedzinie i w najtrudniejszych warunkach. Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu, którego Cardco zasiada w Zarządzie od 25 lat ! Akademię tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, artystów, sportowców, którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury. W dniu 16.12.2014r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie - Kapituła Medalu APS, wręczyła Złoty Medal z Diamentem profesorowi Januszowi Gajosowi za wybitne osiągniecia zawodowe i dydaktyczne w dziedzinie kultury. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na spotkanie wigilijne przy akompaniamencie artystów z Gorzowa Wielkopolskiego prezentujących pieśni wigilijne. Także każdy właściciel lub szef firmy zarejestrowanej w Polsce ma prawo zgłosić kandydaturę swojej firmy. W biznesie oceniane są wyniki firmy, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy w eksporcie, posiadanie znaków i certyfikatów jakości itp., a w innych dziedzinach osiągnięcia twórcze, uznanie i prestiż społeczny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, krzewienie wartości europejskich.

Karty

do góry